Particuliere tarieven voor individuele coaching

  • Masja Otter

De tarieven zijn afhankelijk van het jaarinkomen.

Voor studenten een tarief van 50,- euro per uur.

Tarief A: 80,- euro per uur bij een bruto jaarinkomen van 0 tot 20.000,-

Tarief B: 110,- euro per uur bij een bruto jaarinkomen van 20.000 tot 50.000

Tarief C: 145,- euro per uur bij een bruto jaarsalaris boven de 50.000

De bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

  • Bram Tjaden

De tarieven zijn afhankelijk van het besteedbare inkomen en worden in onderling overleg met  elkaar vastgesteld.

Vergoedingen

We willen je erop attenderen dat er verzekeraars zijn die coachingstrajecten vergoeden. Daarnaast is het ook mogelijk dat de opleider of werkgever tijd of geld vergoedt.