Aandachtige dokters

Training, intervisie individuele coaching en psychotherapie


Artsen hebben in hun werk veel te maken met stress. Bovendien willen artsen het vaak heel goed doen en leggen ze de lat voor zichzelf hoog. En dat terwijl de druk om efficiënter, goedkoper, beter en concurrerender te werken alsmaar groter wordt. Dit alles maakt de kans op verlies aan motivatie en werkplezier aanzienlijk. Artsen kunnen daarom hulp om stress-signalen vroegtijdig te leren onderkennen en op een effectieve en zinvolle manier te beantwoorden goed gebruiken. Daarbij kan het beoefenen van mindfulness een grote hulp betekenen. Ons aanbod richt zich op het beoefenen van deze mindfulness: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, van moment tot moment, opmerkzaam, zonder oordeel. En dat in de vaak hectische werkelijkheid van het (huis)artsenbestaan. In de training zoals we deze nu geven hebben we de ervaringen verwerkt van de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we meer dan 200 huisartsen en specialisten de training gevolgd. De training wordt met gemiddeld een ruime 8 door de deelnemers hoog gewaardeerd. Vanaf 2014 is er een vervolgaanbod in de vorm van een intervisie-jaargroep, die in een vaste samenstelling vijf tot acht keer per jaar plaatsvindt. Hierbij gebruiken we elementen van mindfulness, schemapsychologie en de Balint-methode. Momenteel werken wij aan een cursus ACT voor artsen die wij in het najaar 2017 zullen aanbieden. Zie hiervoor /aanbod/trainingen Blog Bram Tjaden

Bram Tjaden schrijft voor Medisch Contact een blog over aandacht in de zorg.