In samenwerking met de Amsterdam School of Integrative Medicine & Health: ACT-training in Amsterdam:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) voor (huis)artsen: psychologische flexibiliteit in de spreekkamer (voorjaar 2020)

ACT is een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. De doelstelling van ACT is om de psychologische flexibiliteit van patiënten èn artsen te vergroten. Dit is met name een effectieve ingang bij patiënten met chronische problematiek zoals SOLK, verslavingsproblemen, stressklachten, stemmingsklachten en problemen met aanpassen van de leefstijl zoals bij overgewicht en DM II. Door psychologisch flexibeler te worden kan een patiënt een andere verhouding tot zijn problemen krijgen. En kan de dokter wendbaarder en veerkrachtiger worden.


Praktische informatie en inschrijving:

www.schoolforintegrativemedicine.nl/product/act-huisartsen-praktijk-psychologische-flexibiliteit-spreekkamer/