In samenwerking met de WDH Midden Nederland Mindfulnesstraining in

Zeist: Aandachttraining op basis van mindfulness

Start 6 maart 2019

Deze training wordt sinds 2009 georganiseerd in samenwerking met de WDH Midden Nederland en wordt door de deelnemende artsen gemiddeld hoog gewaardeerd. In de huidige training zijn de vruchten verwerkt van onze ervaringen van de afgelopen jaren waarin meer dan honderdvijftig huisartsen en specialisten de training hebben gevolgd.  

In de training leer je met meer aandacht in je (werk)leven te staan, een betere balans te ontwikkelen tussen werk en privé en met meer aandacht te communiceren. De effectiviteit van dit soort trainingen is wetenschappelijk onderbouwd en onze training is recent door het Louis Bolk Instituut onderzocht. Daaruit blijkt dat de training een zinvolle bijdrage levert aan een aantal van de door de KNMG geformuleerde kerncompetenties van artsen. Zie www.louisbolk.org/downloads/3251.pdf  

De training vraagt veel inzet maar levert ook veel op: een werkelijke omschakeling in het dagelijks (werk)leven. De basis van de training is ervaring opdoen met zowel zogenaamde formele (met aandacht zitten, lopen, bewegen en communiceren) als informele oefeningen (aandacht bij dagelijks terugkerende activiteiten in de praktijk maar ook thuis) waarbij de specifieke uitdagingen die deelnemers ondervinden aan bod komen. 


Praktische informatie en inschrijving:

www.wdhmn.nl/nascholingen/informatie/1845/aandachttraining-op-basis-van-mindfulness


In samenwerking met de Amsterdam School of Integrative Medicine & Health: ACT-training in Amsterdam Artsen tussen stress en zingeving: Acceptance en Commitment Therapy . Start 12 november 2018

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Het is een op mindfulness gebaseerde werkwijze. ACT kan je helpen om op een meer effectieve manier om te gaan met je vaak stress gerelateerde obstakels (Acceptance), zodat je hier niet steeds in vastloopt. Daardoor kun je je meer bezighouden met de waardevolle dingen in je leven (Commitment). De pijlers van ACT zijn mindfulness, acceptatie, puur bewustzijn, defusie of kijken naar je denken, waarden en toegewijde actie. De 8 bijeenkomsten zijn ervaringsgericht. Realiseer je dat je bereid moet zijn om thuis te oefenen (15-30 minuten per dag).


Praktische informatie en inschrijving:

www.schoolforintegrativemedicine.nl/product/artsen-stress-en-zingeving-acceptance-and-commitment-therapy-training-act-kopie/